อ้วนหลังคลอดเกิดจากอะไร ทำไมถึงอ้วนง่ายกว่าเดิม

อ้วนหลังคลอดเกิดจาก อะไร ทำไมถึงอ้วนง่ายกว่าเดิม ผู้หญิงที่มีการเตรียมการที่จะเป็นคุณแม่นั้น แน่นอนว่าต้องรับมือกับปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบไม่ว่าปัจจัยดังกล่าวนั้นจะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารที่มากเกินไปเพื่อให้ทารกในครรภ์นั้นได้รับสารอาหารเช่นเดียวกันหรือจะเป็นเรื่องของการแพ้ท้องที่จะมีผลตามมา

ซึ่งปัจจัยต่างๆนั้นก็อยู่ที่ภาวะของคุณแม่แต่ละท่านว่าเมื่อมีการตั้งครรภ์แล้วสภาพการณ์ในการท้องนั้นจะเป็นเช่นไร แต่แน่นอนว่าคุณแม่จะต้องมีการเตรียมการในการบำรุงครรภ์ไว้ให้อย่างดี เพราะคุณแม่บางท่านกลัวในเรื่องของการแท้งบุตรนั่นเอง แต่ที่เรากล่าวมานั้นจะไม่มีความเกี่ยวข้องที่จะพูดถึงเลย

เพราะในที่นี้เราจะกล่าวถึงสภาพของคุณแม่เมื่อคุณแม่ได้มีการคลอดทารกแล้วว่าหากคุณแม่ยังมีความอ้วนอยู่นั้นอ้วนหลังคลอดเกิดจากอะไรกันแน่ ทำไมคุณแม่ทั้งหลายส่วนใหญ่จึงมีความอ้วนง่ายกว่าเดิม

ซึ่งจากการศึกษาเราก็จะพบว่าคุณแม่นั้นเริ่มมีภาวะความอ้วนที่มีความเกี่ยวเนื่องมาตั้งแต่เริ่มทราบว่ามีบุตรแล้ว ฉะนั้น แน่นอนว่าเมื่อภายหลังทำการคลอดบุตรแล้วคุณแม่ก็ยังมีความอ้วนอยู่นั่นเอง แต่คุณแม่บางท่านทราบหรือไม่ว่าความอ้วนนั้น เกิดจากอะไร ฉะนั้นในที่นี้เราจะมาอธิบายถึงความอ้วนของคุณแม่ให้ฟัง ดังนี้ อ้วนหลังคลอดเกิดจาก


อ้วนหลังคลอดเกิดจากอะไร

1. อ้วนหลังคลอดจากภาวะอ้วนที่เป็นภาวะปกติของการตั้งครรภ์อยู่แล้ว

แน่นอนว่าเมื่อเกิดภาวะตั้งครรภ์ คุณแม่ทั้งหลายจะต้องมีภาวะ อ้วนหลังคลอด โดยเริ่มจากน้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเอง ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นที่เกินเกณฑ์มาตรฐานอีกด้วย แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของคนตั้งครรภ์ เพราะหากคุณแม่ไม่มีภาวะที่มีความอ้วนแล้วก็จะส่งผลต่อเด็กในท้องได้

เนื่องจากเด็กในครรภ์นั้นจะต้องได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน ฉะนั้น จึงทำให้คุณแม่ต้องรับประทานอาหารเพิ่มเป็นสองเท่าจากปกติที่คุณแม่ทานอยู่แล้ว ทั้งนี้ก็เพื่อให้ทารกมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีน้ำหนักคลอดที่ปกตินั่นเอง


ทำไมอ้วนหลังคลอด

2. อ้วนหลังคลอดเกิดจากเป็นผลมาจากการรับประทานอาหาร

อาหารมีส่วนที่มีความสำคัญอย่างมากในการทำให้เหล่าบรรดาคุณแม่นั้นมีน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นนอกจากภาวะอ้วนของการตั้งครรภ์ที่เป็นเรื่องปกติแล้ว โดยคุณแม่ที่ตั้งครรภ์จะทราบได้เลยว่าน้ำหนักตัวของคุณแม่นั้นจะมีการเพิ่มมากขึ้นจากเกณฑ์ของน้ำหนักตัวปกติ

ซึ่งส่วนหนึ่งก็เกิดจากการรับประทานอาหารที่มากเกินไปนั่นเอง ที่คุณแม่จะต้องรับประทานอาหารให้มากๆก็เพราะเหตุที่เพื่อบำรุงให้ทารกในครรภ์นั้นและสุขภาพของตนเองมีความแข็งแรง และอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากความอยากในการรับประทานอาหารที่ชอบเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย


อ้วนหลังคลอด ทำไมน้ำหนักไม่ลง

3. อ้วนหลังคลอดเกิดจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงตั้งแต่ขณะมีการตั้งครรภ์

เป็นภาวะที่มีการแทรกซ้อน ซึ่งสามารถที่จะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของตนเองและทารกได้ และเมื่อคุณแม่มีอาการของโรคดังกล่าวนี้จึงทำให้คุณแม่ต้องมีการรับประทานอาหารจำพวกของหวานมาก จึงอาจจะส่งผลให้อ้วนหลังคลอดยังคงมีอยู่นั่นเอง


ทำไมท้องแล้วอ้วน

4. อ้วนหลังคลอดเกิดจากภาวะความอ้วนของคุณแม่ที่มีอยู่แล้ว

เป็นภาวะที่เป็นปัจจัยเสี่ยงตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์แล้ว คุณแม่จะทำการลดน้ำหนักก็ไม่สามารถที่จะทำการลดน้ำหนักได้หรือจะไม่รับประทานอาหารเลยก็ไม่ได้ เพราะมีความเสี่ยงที่อาจจะทำให้เด็กที่คลอดมานั้นไม่มีความสมบูรณ์แข็งแรง


เมนูอาหารสำหรับคนท้อง

5. อ้วนหลังคลอดเกิดจากอายุของคุณแม่ที่มีมาก

ปกติผู้หญิงเรายิ่งมีอายุมากขึ้นน้ำหนักที่มีนั้นจะให้ลดลงเหมือนสาวๆก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก แล้วยิ่งสาวๆกำลังตั้งครรภ์อยู่ด้วยจะให้น้ำหนักที่มีนั้นลดลงก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากเช่นกัน เพราะในช่วงของการตั้งครรภ์นั้นคุณแม่จะต้องทำการบำรุงทั้งตนเองและทารกในครรภ์เพื่อให้การคลอดนั้นไร้อุปสรรค

กล่าวง่ายๆ คือ หากคุณแม่มีการลดน้ำหนักในระหว่างตั้งครรภ์แน่นอนว่าจะมีผลกระทบต่อเด็กในระหว่างการคลอดนั่นเอง ทำให้เด็กนั้นคลอดยากหรือน้ำหนักตัวของเด็กนั้นไม่ถึงเกณฑ์ เป็นต้น ฉะนั้น อายุของคุณแม่ที่มีมากขึ้นและหากคุณแม่มีน้ำหนักตัวที่มากอยู่แล้ว ลดหุ่นหลังคลอดนั้นก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะทำให้คุณแม่นั้นกลับมาผอมดังเดิมได้


อ้วนหลังคลอดเพราะอะไร

6. อ้วนหลังคลอดเกิดจากน้ำหนักตัวคงค้าง

จากการศึกษาพบว่าคุณแม่ที่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นในขณะตั้งครรภ์ที่มีน้ำหนักมากกว่า 9.1 กิโลกรัมที่เป็นน้ำหนักปกติอยู่แล้ว มักจะมีน้ำหนักตัวที่คงค้างหลังคลอด แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็มีปัจจัยอื่นๆอีกที่ทำให้คุณแม่มีน้ำหนักตัวที่คงค้างหลังจากการคลอดแล้ว อย่างเช่น อายุของคุณแม่ที่ได้กล่าวไว้แล้ว หรือว่าจะเป็นพฤติกรรมการกินอาหารของคุณแม่ และภาวะอ้วนที่มีการเพิ่มขึ้นในขณะตั้งครรภ์ เป็นต้น


จะเห็นได้ว่า สาเหตุดังที่กล่าวมานั้นทำให้คุณแม่ที่มีการตั้งครรภ์นั้นสามารถที่จะเกิดภาวะความอ้วนหลังคลอดได้ง่าย ซึ่งวิธีลดความอ้วนหลังคลอดหนึ่งที่คุณแม่สามารถที่จะทำได้จากหลังคลอดแล้ว ก็คือ การออกกำลังกาย แต่คุณแม่จะต้องดูว่าผ่านการคลอดมานานเท่าไหร่แล้ว เพราะหากคุณแม่จะทำการออกกำลังกายอย่างหักโหมนั้นก็คงไม่สามารถที่จะทำได้อย่างแน่นอน

คุณแม่ต้องรอสักระยะเวลาหนึ่งก่อนก่อนที่จะทำการออกกำลังกาย ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ร่างกายของคุณแม่นั้นมีความแข็งแรงมากกว่านี้ก่อน เหตุที่ต้องรอให้คุณแม่มีความแข็งแรงก็เพราะว่าอาจจะมีปัญหากระทบเกี่ยวกับแผลที่ท้องที่เพิ่งมีการผ่าตัดมาใหม่ๆได้ ในกรณีที่คลอดด้วยการผ่าตัด เป็นต้น