ค่าคลอด และประกันสังคม คุณแม่ต้องรู้ พร้อมลิงค์ ค่าคลอดทุกโรงพยาบาล

ค่าคลอด ค่าฝากครรภ์ เลือกตามกำลัง และความสะดวก โรงพยาบาลรัฐจะมีค่าใช้จ่ายถูก แต่เสียเวลามาก หากไม่อยากเสียเวลาให้ฝากครรภ์กับโรงพยาบาลเอกชน แต่จะมีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งค่าใช้จ่ายในการฝากครรภ์ จะไม่จบในครั้งเดียว เพราะว่าจะต้องมานัดตรวจประมาณ 9 – 12 ครั้ง ขึ้นอยู่กับสุขภาพครรภ์ของคุณแม่

ค่าคลอดโรงพยาบาลรัฐ

ค่าคลอดโรงพยาบาลรัฐ

ค่าคลอดโรงพยาบาลรัฐ มีราคาถูก แต่ต้องเสียเวลาต่อคิวนานมาก สรุปค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

ฝากครรภ์ครั้งแรก 1,500 บาท

ตรวจครรภ์ ครั้งละ 100 – 300 บาท

ยาตลอดช่วงตั้งครรภ์ 1,000 บาท

ตรวจอัลตราซาวด์ 500 บาท

วัคซีน 200 บาท

ซึ่งถือว่ามีค่าใช้จ่ายที่ถูกมาก หากเทียบกับโรงพยาบาลเอกชน

ค่าคลอดโรงพยาบาลเอกชน

ค่าคลอดโรงพยาบาลเอกชน

ค่าคลอดโรงพยาบาลเอกชน โดยส่วนมากโรงพยาบาลเอกชนจะมีขายเป็นแพ็คเกจ รวมถึงการคลอด ซึ่งอาจจะชำระเป็นงวดได้ ตามข้อตกลงของแต่ละโรงพยาบาล แพ็คเกจเหมาคลอด โดยส่วนมากจะเริ่มต้นที่ 10,000 – 35,000 บาท ซึ่งราคานี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่อาจเพิ่มเข้ามา เช่น ของใช้ทารกแรกเกิด การนัดตรวจพิเศษในกรณีที่คุณแม่มีภาวะเสี่ยงต่างๆ

ค่าคลอด

ราคาของการคลอดแต่ละรูปแบบจะต่างกัน โดยการคลอดแบบธรรมชาติจะมีราคาต่ำที่สุด
โรงพยาบาลรัฐ

คลอดธรรมชาติ 5,000 – 10,000 บาท

ผ่าคลอด 15,000 – 25,000 บาท

ส่วนมากจะรวมค่าห้องแล้ว แต่หากไม่รวม ค่าห้องส่วนมากจะอยู่ที่ 500 – 3,000 บาทโดยประมาณ

โรงพยาบาลเอกชน

แบบแพ็คเกจ คลอดธรรมชาติ ราคา 30,000 – 50,000 บาท
ผ่าคลอด ราคา 45,000 – 100,000 บาท และอาจจะมากกว่านั้น ตามออฟชั่นเสริมต่างที่จะได้รับ ซึ่งอาจจะยังไม่รวมค่าฟักฟื้นหลังจากผ่าคลอด โดยใช้เวลาประมาณ 4 – 5 วัน
แพ็คเกจค่าคลอด ปี 2560 ของโรงพยาบาลในกทม.

https://th.theasianparent.com/ราคาแพ็คเกจคลอด-ปี-2560-ของโรงพยาบาลในกทม/

แพ็คเกจค่าคลอด ปี 2560 ของโรงพยาบาลอื่นๆ

https://th.theasianparent.com/แพ็คเกจคลอด-ปี-2560-ของโรงพยาบาลทุกภาคทั่วไทย/

สรุปค่าใช้จ่ายค่าคลอด

โรงพยาบาลรัฐ ประมาณ 30,000 – 50,000 บาท

โรงพยาบาลเอกชน ประมาณ 70,000 – 100,000 บาท

***ทั้งนี้อาจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เนื่องจากใช้การคลอดรูปแบบอื่น หรือปัจจัยอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องเช่น ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน เนื่องจากการเกิดโรคแทรกซ้อน สำหรับคุณแม่มีสิทธิเบิกในกรณีต่างๆ ควรเช็คสิทธิให้ครบถ้วน เช่น ข้าราชการ ประกันสังคม หรือบัตรทอง เพื่อนำมาลดค่าใช้จ่ายให้น้อยลงที่สุด

ประกันสังคม คนท้อง ต้องรู้

ประกันสังคม คนท้อง ต้องรู้

ใช้ประกันสังคมฝากท้องได้ไหม ?

หากใช้สิทธิประกันสังคม จะเป็นแบบเหมาจ่าย 13,000 บาท ซึ่งจะรวมหมดทุกอย่างตั้งแต่ฝากครรภ์ ค่ายา ค่าตรวจ ไปจนกระทั่งคลอด ซึ่งสามารถเข้ารับบริการได้ทุกโรงพยาบาล ไม่จำเป็นต้องเป็นโรงพยาบาลที่กำหนดสิทธิเท่านั้น โดยต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อน แล้วนำใบเสร็จไปเบิกที่สำนักงานประกันสังคม

เงื่อนไขต่างๆ ที่สามารถขอรับสิทธิประกันสังคม คนท้องได้

ต้องจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 5 เดือนขึ้นไป ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร

ขอรับเงินสงเคราะห์การหยุดงาน เหมาจ่ายในอัตรา 50 % ของค่าจ้างเฉลี่ย 90 วัน

หากผู้ประกันตนคือสามี จะได้รับเงินเหมาจ่ายกรณีคลอดบุตร 13,000 บาท

การใช้สิทธิบุตรคนที่ 3 จะไม่ได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงาน

หากสามี และภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ ให้ใช้สิทธิได้ฝ่ายเดียว ไม่จำกัดจำนวนบุตร/ครั้ง

***นอกจากนี้ยังได้รับ เงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 400 บาทต่อบุตรหนึ่งคน

เงินสงเคราะห์บุตร มีสิทธิประโยชน์ และหลักเกณฑ์ ดังนี้

ต้องจ่ายสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายใน 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนยกเว้น บุตรบุญธรรม หรือบุตรที่ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น

เงื่อนไขที่ได้รับกรณีสงเคราะห์บุตร

สำหรับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย จะได้รับตั้งแต่แรกเกิดจนอายุครบ 6 ปี คราวละไม่เกิน 3 คน